Retten i Tønder

 

En sønderjysk landmand blev den 29. januar 2004 idømt en bøde på 15.000 kr. for at dræbe fire fredede rovfugle med gift. Motivet var at beskytte sine smågrise mod rovfugle.

En medarbejder fra Lindet Statsskovdistrikt og Tønder Politi fandt de døde rovfugle i træerne og på jorden i nærheden af en indhegning, hvor landmanden havde anbragt en svinekrop. Prøver fra svinekrop og de døde rovfugle blev undersøgt på Statens Seruminstitut. Prøverne viste, at både svinekrop og rovfugle var forgiftet med parathion. Parathion kendes under navnet bladan. Det er forbudt at sælge og anvende parathion i Danmark.

Retten fandt, at det var en skærpende omstændighed, at landmanden bevidst forsøgte at forgifte rovfuglene.

Den tiltalte var ikke mødt i retten. Ankefristen var 14 dage. Sagen blev ikke anket.

 

Jeg er ikke imponeret over bødens størrelse, og hvordan kan man være sikker på, at det kun drejer sig om fire fredede rovfugle? I sandhed en trist sag, og det er nok ikke den sidste.