Lannerfalken er hjemmehørende i Italien, det tidligere Jugoslavien, Grækenland, Tyrkiet og dele af Nordafrika. Det er en fugl, der normalt foretrækker bjergrige egne. I Afrika kan den dog også findes på savanner, sletter og i ørkenområder.

Lannerfalken er nært beslægtet med vandrefalken. De har omtrent samme størrelse og farve. Der er dog den forskel, at Lannerfalken også jager hårvildt.

Lannerfalken er en hurtig rovfugl. Den er skabt til at fange små til mellemstore fugle. Små fugle tages i luften, mens de større angribes på jorden. Den er den eneste kendte falk, der angriber fugle på stik modsat kurs. Dette kræver exceptionel timing og koordination.

De seneste informationer anslår, at antallet af Lannerfalke i Europa er mellem 150 og 200 par. Det er en markant tilbagegang siden 1960erne. Tilbagegangen skyldes muligvis miljøgifte ligesom hos vandrefalken. I dag er Lannerfalken måske Europas mest truede rovfugl.

 

Man har sagt: ’Lanners are the most gentle and better natured of the falcons’. De er en af falkonerernes foretrukne fugle, og der opdrættes mange i fangenskab hvert år.