Ved en revision af jagtloven i 1967 blev det bestemt, at jagt med rovfugle ikke længere skulle være tilladt. Falkonérerne fik tilladelse til at træne og flyve deres rovfugle i naturen, men hvis falkonérerne ønskede at jage med deres rovfugle, måtte jagten finde sted i udlandet.
   
Da jagtloven igen skulle revideres, var den borgerlige regerings miljøminister Per Stig Møller indstillet på, at der skulle gives tilladelse til jagt med rovfugle.
     
Inden Lov om jagt og vildtforvaltning af 6. maj 1993 blev vedtaget, fandt der et regeringsskift sted, og den socialdemokratiske miljøminister Svend Auken ændrede lovforslaget, således at det fortsat ikke var tilladt at jage med rovfugle.
   
Miljøminister Svend Auken erklærede, at han ville fastlægge en meget restriktiv administrationspraksis med hensyn til rovfuglehold, og han gav udtryk for, at et undtagelsesfrit forbud mod at anvende rovfugle til jagt måtte forventes at mindske interessen for at holde rovfugle.
   
Falkonérernes nuværende håbløse situation skyldes nogle dybt uansvarlige falkonérer. Trods talrige advarsler fra mange falkonérer og miljøminister Hans Chr. Schmidt indsendte de i 2003 en ansøgning til Vildtforvaltningsrådet med anmodning om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt med falke
    
I brevet til Vildtforvaltningsrådet blev det præciseret, at ikke-hjemmehørende arter af rovfugle skulle udelukkes på grund af risikoen for faunaforurening. Dette brev har skadet næsten alle danske falkonerer mere end nogen kan forestille sig. Jeg håber ikke, at et sådant forslag bliver fremsat i andre lande.
  
Regulering af skadevoldende vildt med falke er ikke jagt, og hovedparten af de danske falkonérer finder, at disse personer er en skamplet på de danske falkonérer. Resultatet af ansøgningen blev som forventet et afslag.
   
Så sent som den 14. marts 2008 kunne man i Jyllands-Posten læse, at den borgerlige miljøminister Troels Lund Poulsen ikke ville igangsætte en ændring af Lov om jagt og vildtforvaltning, således at falkonérerne fik tilladelse til at jage med deres rovfugle.
   

Good night, and good luck Danish falconers