Uddrag af Bekendtgørelser, Love, Direktiver, Forordninger og Konventioner 

 

Vildtplejestationer                                               

Det er i Danmark ikke tilladt privatpersoner at pleje skadede rovfugle, ugler eller nødstedte unger af disse fugle.

Dyrenes Beskyttelse har oprettet vildtplejestationer. Her sørger velkvalificerede personer for den rette pleje.

Man kan kontakte Falck, som sørger for transport til nærmeste vildtplejestation.