Juli 2006: 'Nøkke' iagttager skovskadernes evindelige skænderier.