Relevante bestemmelser i

De jagtetiske regler

Der har fra tidernes morgen eksisteret et sæt "uskrevne love", som jægerne har underkastet sig i erkendelse af disse etisk betonede "loves" nødvendighed både for vildtet og jægerne.

I forbindelse med Folketingets udarbejdelse af den gældende jagtlov indgik de etiske regler som et bilag til lovforslaget. Vildtforvaltningsrådet havde udarbejdet dette bilag. Her bringes de vigtigste af disse regler.

 • Al jagt skal have et formål. Jagt skal være andet og mere end blot det at nedlægge vildt. Nedlagt vildt skal opsamles og anvendes.
 • Vildt, der nedlægges i bestandsregulerende, sygdomsbekæmpenende eller skadebegrænsende øjemed, skal samles op og helst anvendes. Er det ikke muligt, skal det nedgraves eller destrueres.
 • Al jagtudøvelse skal ske i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning og på en sikkerheds- og dyreværnsmæssig forsvarlig måde, så vildet dræbes hurtigt og effektivt og således, at anskydninger i videst muligt udstrækning undgås.
 • En egnet og veldresseret hund skal være til rådighed, så nedlagt og anskudt vildt kan findes.
 • Ved al jagtudøvelse skal der vises vidtgående hensyn til andre og andres ejendom og sikkerhed.
 • Al jagt skal udøves på et biologisk forsvarligt grundlag, der sikrer, at jagtudbyttet kun udgør en del af det naturlige bestandsoverskud. Tvivl skal komme vildtet til gode.

Den enkelte jæger

 • Du skal kende dit vildt og ……...
 • Al vildt skal behandles med omhu og respekt.
 • Du skal vide, hvordan anskudt vildt aflives hurtigt og humant.
 • Din jagthund skal altid være under kontrol og lydig.

Lad være med at:

 • Jage vildtet, når det er trængt på grund af ekstreme vejrforhold.
 • Jage vildtet, når det er forhindret naturlig flugt på grund af hegn eller lignende.
 • Jage, når det er til berettiget ulempe for dine medborgere.

Ansvaret for et jagtrevir

 • Du har stor indflydelse på, at såvel jagtbart som ikke jagtbart vildt på dit revir har gode livsbetingelser.
 • Alle, der deltager i selskabsjagt på dit revir, skal ved en parole gøres bekendt med relevante jagt- og sikkerhedsmæssige forholdsregler, herunder de hensyn, der skal tages til andre brugere af naturen, naboer, afgrøder, husdyr m.v.
 • Afpas jagthyppighed og afskydning til dit terræns bæreevne.
 • Standvildtet bør ikke udsættes for forstyrrende jagtformer (klap- eller drivjagt) mere end 3-4 gange pr. sæson. Der skal være mindst 3 uger imellem hver jagt.